Lukujen 1.1-1.2 muistiinpanot

Eri alkuaineiden spektrejä
Mustan kappaleen säteilyn spektri

Varoitus! Seuraavat youtube-videot sisältävät

filosofiaa

Pohdintaa kvanttimekaniikan synnystä 1

Pohdintaa kvanttimekaniikan synnystä 2


Luvun 1.3 muistiinpanot

Simulaatio valosähköilmiöstä
Youtube-video valosähköilmiöstä
Esimerkki valosähköilmiöstä youtube-videona


Työohjeet simulaatioon


Lukujen 2.1-2.2 muistiinpanot


Davidson-Germerin koeYoutube-video eri atomimalleista
Youtube-video Rutherfordin kokeesta
Youtube-video Bohrin vetyatomimallista ja vedyn spektriviivoista
Phet-simulaatio vetyatomimalleista

Lukujen 3.1-3.2 muistiinpanot


Luvun 3.3 muistiinpanot


Luvun 4 muistiinpanot

Youtube-video E = mc^2
Youtube-video vahvasta vuorovaikutuksesta
Youtube-video sidosenergiasta
Youtube-video massavajeesta
Luvun 5 muistiinpanot

Alfahajoaminen
Alfahajoamisen reaktioenergia
Alfahajoamiskaavio
Ydinhajoamisen mekaniikkaa
Yo-tehtävä Ydinhajoamisesta
Beeta-hajoaminen
Reaktioenergia beetahajoamisessa
Agentin murha poloniumilla

Simulaatio alfahajoamisesta
Simulaatio Betahajoamisesta

Luvun 6 muistiinpanot


Ydinreaktioista 3 youtube-videota

Youtube-video fissiosta ja fuusiosta

Luvun 7.3 muistiinpanotKertaustehtävien ratkaisut
Mallikoe


Mallikokeen ratkaisut