TÄLLÄ SIVUSTOLLA ON MAB06 KURSSIN TAULUMUISTIINPANOJAKERTAUSTEHTÄVIEN JA HARJOITUSKOKEIDEN RATKAISUT
Muistiinpanot kahden muuttujan lineaarisesta yhtälöstä.
Kappale 1.1 s.7-15
Youtube-video kahden muuttujan lineaarisesta yhtälöstä

Muistiinpanot yhtälöparin ratkaisemisesta.
Kappale 1.2 s. 16-22
Yhtälöparien teoriaosuus

Yhtälöparin ratkaisu sijoittamalla
Yhtälöparin ratkaisu eliminointimenetelmällä
Yhtälöparin erikoistapaukset

Muistiinpanot yhtälöpareihin liittyvistä sanallisista tehtävistä. Kappale 1.2 s. 23-25
Esimerkki yhtälöparin sanallisesta tehtävästä


Kappaleen 1.3 Muistiinpanot s. 29-38
Johdanto epäyhtälöön Geogebrasovellus
Toinen youtube-video lineaarisen epäyhtälön ratkaisemisesta

Kappaleen 1.4 muistiinpanot s. 43-51


Lineaarisen optimoinnin hankalampi esimerkki

Esimerkki lineaarisen optimoinnin sanallisesta tehtävästä Kirjassa kappale 1.5 s.55-64
Esimerkki lineaarisen optimoinnin sanallisesta tehtävästä

Kappaleen 2.1 muistiinpanot s. 66-75
Youtube-video lukujonosta


Kappaleen 2.2 muistiinpanot Kirjan s. 76-86
Youtube-video aritmeettisesta lukujonosta
Kappaleen 2.3 Muistiinpanot s. 87-96
Youtube-video aritmeettisen lukujonon summasta

Aritmeettisen summan sovellus

Kappaleen 2.3 muistiinpanoille jatkoa
ja kappaleen 2.4 asiat. Kirja s.97-106
Geometrinen lukujono.
Youtube-video geometrisesta lukujonostaKappaleen 2.5 muistiinpanot geometrisen jonon summasta
Kirja s. 107-118
Youtube-video geometrisen lukujonon summasta

Kappaleen 2.5 muistiinpanoille jatkoa