TÄMÄ SIVU SISÄLTÄÄ FY06 KURSSIN TAULUMUISTIINPANOT JA

MUUN OHEISMATERIAALIN


Kurssin kotitehtävälista


Kirjan kertaustehtävien ratkaisut


Simulaatio kytkentäkaavioistaKappaleen 1 asiat
Kappaleen 2 asiat

Kappaleen 3 alku, resistanssi ja Ohmin laki.

Simulaatio Ohmin laista


Simulaatio johtimen resistanssista


Ohjeet resistiivisyysdemoon
Kappaleen 3 loppuosa

Kappaleen 4 asiatKappaleen 5 asiat

Luvun 6 asiatLuvun 7 asiat

Luvun 8 asiat


Luvun 9 asiat

Influenssikoneen toimintaperiaate

Coulombin laki


Kappaleen 10 asiat youtubevideona
Jääkiekkoa sähkökentässäLuvun 11 asiat


Luvun 12 asiat


Kappaleen 14 asiat


Kondensaattorilabra

Ohjeet kondensaattoritutkimusta varten

Kappaleen 7.3 asiat