TÄMÄ SIVU SISÄLTÄÄ KURSSIN FY02 TAULUMUISTIINPANOT JA TARVITTAESSA

MUUTAKIN MATERIAALIA.
Uuden kirjan luku 1 s.8-15 Uuden kirjan luku 2 s.16-21

Appletti hydrostaattisesta paineesta


OHJEET APPLETIN KÄYTTÖÖN


Laskuesimerkki hydrostaattisesta paineesta


Uuden kirjan luku 3 s.26-32Uuden kirjan luvun 4 alkuosa s.35-36Uuden kirjan luvun 4loppuosa s.37-38

Tyokortti kitkavoiman tekemasta tyosta
Uuden kirjan luku 5 s.42-46Uuden kirjan luku 6 s.50-56Uuden kirjan luku 7 s.60-66

Uusi kirja luku 8 s.70-77

Uusi kirja luku 9 s.79-85Uuden kirjan luku 10 s.86-93

Ohje Boylen lain mittaamiseen


Uusi kirja luku 11 s. 94-101 Uusi kirja luku 13 s.114-121

Kaasun ominaisuudetKirjan tehtävien ratkaisut


Kertausmoniste ja ratkasut

Kertaustunnilla annettu vanha koe

Kokeen ratkaisut